כדי לפתוח כרטיס ספורטאי באופן מסודר באגודת מכבי חיפה,
יש לרשום ולשלם עבור כל ספורטאי באופן נפרד (גם במסגרת משפחה)

{{Title}}

{{NoteName}}
x {{NoteValue}}
הסרת סינון